Αχαλασία οισοφάγου

ΑΧΑΛΑΣΙΑ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

Αχαλασία είναι μια διαταραχή του οισοφάγου, που επηρεάζει την ικανότητα του οισοφάγου να προωθεί φυσιολογικά την τροφή προς το στομάχι. Φαίνεται ότι μυϊκός δακτύλιος ( κατώτερος οισοφαγικός σφιγκτήρας ) δυσλειτουργεί και δεν χαλαρώνει με αποτέλεσμα η τροφή να μην προωθείται από τον οισοφάγο στο στομάχι. Για τη διάγνωση της νόσου μπορεί να πραγματοποιηθούν ακτινογραφίες με σκιαγραφικό, γαστροσκόπηση και μανομετρία οισοφάγου.

Συμπτώματα

- Δυσκολία στην κατάποση υγρών και στερεών
- Παλινδρόμηση του φαγητού
- Θωρακικού άλγος
- Απώλεια βάρους

Θεραπεια

Επί αποτυχίας της συντηρητικής αντιμετώπισης οδηγούμαστε στην χειρουργική αντιμετώπιση. Επέμβαση εκλογής θεωρείται η Λαπαροσκοπική μυοτομή κατά Heller σε συνδυασμό με θολοπτύχωση του στομάχου.
Η επέμβαση πραγματοποιείται μέσω 5 μικρών οπών διαμέτρου 0,5-1cm όπου κόβουμε τις μυϊκές ίνες στην περιοχή του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα και στη συνέχεια πραγματοποιούμε μια θολοπτύχωση του στομάχου για την αποφυγή γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης.