Ακανθοκυτταρικά καρκινώματα

Το καρκίνωμα αυτό είναι συνήθως ερυθρού χρώματος και απαιτείται η άμεση αφαίρεση του σε απόσταση ασφαλείας.