Καλοήθεις όγκοι-πολύποδες του εντέρου

ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ – ΠΟΛΥΠΟΔΕΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

Ο συνηθέστερος καλοήθης όγκος του παχέος εντέρου είναι ο πολύποδας. Είναι ένα μικρό εξόγκωμα στο εσωτερικό του τοιχώματος του παχέος εντέρου. Τα αίτια δημιουργίας του πολύποδα παραμένουν άγνωστα αλλά φαίνεται ότι υπάρχει κληρονομική προδιάθεση. Οι πολύποδες δύναται να εμφανιστούν σε οποιοδήποτε τμήμα του παχέος εντέρου και η πιθανότητα εμφάνισής τους αυξάνει με την ηλικία.


Η εξέταση εκλογής είναι η κολονοσκόπηση και άνω των 50 ετών θα πρέπει να πραγματοποιείται προληπτικά.
Τις περισσότςρες φορές οι πολύποδες είναι ασυμπτωματικοί αν και μπορούν να προκαλέσουν διαταραχές στις κενώσεις ή και αιμορραγία .

Υπάρχουν κάποια είδη πολυπόδων που σε βάθος χρόνου μπορεί να εξαλλαγούν σε  καρκίνο του παχέος εντέρου. Αυτός είναι και ο λόγος που πρέπει πάντα να αφαιρούνται και διενεργείται βιοψία. Υπάρχουν περιπτώσεις που η αφαίρεσή τους είναι τεχνικά αδύνατη μέσω κολονοσκόπησης. Σε αυτή την περίπτωση μέσω λαπαροσκόπισης αφαιρούμε χειρουργικά τον πολύποδα.

Σε περιπτώσεις ποδυπόδων που εντοπίζονται στο ορθό και δεν μπορούν να αφαιρεθούν με ενδοσκόπηση εφαρμόζεται η τεχνική TAMIS ή ΤΕΜ, όπου μέσω ενός ειδικού port που εισάγεται στον πρωκτό μπορούμε να αφαιρέσουμε τον πολύποδα χωρίς επέμβαση από την κολιά.