Είσφρυση όνυχος

Είναι η κατάσταση κατά την οποία  το νύχι εισέρχεται στο δέρμα. Ως φυσικό επακόλουθο ακολουθεί η δημιουργία φλεγμονής που μπορεί να οδηγήσει και στη δημιουργία αποστήματος. Ανάλογα με τη βαρύτητα της κατάστασης μπορεί να χρειαστεί συνδυασμός αντιβίωσης και αντιφλεγμονώδης αγωγής μέχρι χειρουργική μικροεμέμβαση.