Επινεφριδεκτομή

ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ

Τα επινεφρίδια είναι ενδοκρινείς αδένες που βρίσκονται στην άνω εσωτερική επιφάνεια των δύο νεφρών.  Τα επινεφρίδια παράγουν διάφορες ορμόνες που συμβάλουν στην ομαλή λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού.
Υπάρχουν καταστάσεις καλοήθεις ( π.χ ορμονικές διαταραχές ) όσο και κακοήθεις ( όγκος των επινεφριδίων ) που έχουν ένδειξη την αφαίρεση του επινεφριδίου. Η ένδειξη επινεφριδεκτομής τίθεται συνήθως από τον ενδοκρινολόγο.

Χειρουργική θεραπεία

Η επέμβαση εκλογής είναι η Λαπαροσκοπική Επινεφριδεκτομή. Μέσω τεσσάρων μικρών οπών 0,5-1cm το επινεφρίδιο αφαιρείται λαπαροσκοπικά. Η επέμβαση είναι σχετικά ανώδυνη και αναίμακτη. Ο ασθενής εξέρχεται από την κλινική την επόμενη μέρα του χειρουργείου.