Γαστρεκτομή

ΓΑΣΤΡΕΚΤΟΜΗ

Σε καλοήθεις όγκους του στομάχου υπάρχει η δυνατότητα της λαπαροσκοπικής αφαίρεσης  τους.Πραγματοποιούμε δηλαδή μια τμηματική γαστρεκτομή μέσω τριών μικρών οπών διαμέτρου 0,5-1cm. Στους καλοήθεις όγκους του στομάχου συμπεριλαμβάνουμε και τους όγκους GIST. Οι όγκοι αυτοί ανάλογα με το μέγεθος τους σε συνδυασμό με  κάποια άλλα χαρακτηριστικά μπορούν να μετατραπούν σε κακοήθεις όγκους και επιβάλλεται η αφαίρεση τους.

Σε κακοήθεις όγκους του στομάχου ( καρκίνο στομάχου ) συνίσταται χειρουργική εκτομή του στομάχου ( ανάλογα με την εντόπιση του όγκου είτε ολική είτε υφολική )
σε συνδυασμό με λεμφαδενικό καθαρισμό . Η όλη επέμβαση μπορεί να  πραγματοποιηθεί και λαπαροσκοπικά με πολλαπλά οφέλη για τον ασθενή .