Καρκίνος του εντέρου

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου αποτελεί έναν από τους συνηθέστερους καρκίνους στο ανθρώπινο σώμα. Η ιδιαιτερότητά του είναι ότι παρουσιάζει ιδιαίτερα καλή πρόγνωση σε περίπτωση έγκαιρης διάγνωσης και αυτό καθιστά τον προληπτικό έλεγχο επιτακτική ανάγκη.

Συμτωματολογία

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου μπορεί να προκαλέσει αναιμία, αιμορραγία, απώλεια βάρους, αδυναμία και διαταραχές στις κενώσεις. Σε ποιο προχωρημένα στάδια μπορεί να προκαλέσει απόφραξη του εντέρου με συμπτώματα ειλεού.
Η εξέταση εκλογής για την διάγνωσή του είναι η κολονοσκόπηση με ταυτόχρονη βιοψία. Στη συνέχεια για την σταδιοποίηση  της νόσου και αναλόγως της εντόπισης του όγκου απαιτούνται συμπληρωματικές απεικονιστικές εξετάσεις όπως αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία και ενδοσκοπικός υπέρηχος.

Θεραπεία

Η θεραπεία του καρκίνου του παχέος εντέρου είναι κατά κανόνα χειρουργική.
Αναλόγως της εντόπισης και της επέκτασης της νόσου μπορεί να γίνει χρήση χημειοθεραπείας και ακτινοβολίας  προεγχειρητικά ή μεταγχειρητικά.
Κατά την επέμβαση αφαιρούμε ένα τμήμα του παχέος εντέρου ( κολεκτομή ) ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιούμε και ριζικό λεμφαδενικό καθαρισμό της περιοχής γεγονός που έχει ιδιαίτερη σημασία για την πρόγνωση της νόσου. Έτσι, ανάλογα με την εντόπιση του όγκου μπορεί να πραγματοποιηθεί δεξιά κολεκτομή, δεξιά εκτεταμένη κολεκτομή, αριστερή κολεκτομή, σιγμοειδεκτομή, χαμηλή πρόσθια εκτομή και κοιλιοπερινεϊκή εκτομή του ορθού. Πλέον, όλες οι παραπάνω επεμβάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν και λαπαροσκοπικά με την ανάρρωση του ασθενούς να είναι ταχύτατη αφού αποφεύγουμε τις μεγάλες τομές.