Κατακλίσεις

Συχνά σε κατακεκλιμένους ασθενείς προκαλούνται νεκρώσεις σε σημεία του δέρματος που πρέπει να καθαρίζονται χειρουργικά από χειρουργούς. Οι νεκρώσεις αυτές προκαλούνται λόγω μακροχρόνιας πίεσης και μειωμένης αιμάτωσης της περιοχής.