Πρόπτωση ορθού

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΟΡΘΟΠΗΞΙΑ ΣΕ ΠΡΟΠΤΩΣΗ ΟΡΘΟΥ


Με τον όρο πρόπτωση ορθού εννοούμε την προβολή ( έξοδο ) του  τελικού τμήματος του παχέος εντέρου από τον πρωκτό. Εμφανίζεται κατά κύριο λόγο σε γυναίκες μεγάλης ηλικίας και σε αυτές με πολλαπλούς τοκετούς.
Η πρόπτωση του ορθού μπορεί να είναι ασυμπτωματική αλλά μπορεί και να προκαλεί πόνο, αιμορραγία, ακράτεια κοπράνων και αερίων. Η διάγνωση της νόσου τίθεται με την κλινική εξέταση σε συνδυασμό με διάφορες εξετάσεις ( κολονοσκόπηση, διάβαση παχέος εντέρου, μαγνητική τομογραφία και αφοδευσιογράφημα ). Καθώς η αιτιολογία της νόσου είναι ουσιαστικά η αδυναμία των μυών του πυελικού εδάφους η πρόπτωση του ορθού ενδέχεται να συνυπάρχει με πρόπτωση της μήτρας και της ουροδόχου κύστεως. 


Η θεραπεία εκλογής είναι η Λαπαροσκοπική ορθοπηξία. Η επέμβαση πραγματοποιείται μέσω μικρών οπών διαμέτρου 0,5-1cm και το ορθό καθηλώνεται στην λεκάνη. Η καθήλωση μπορεί να γίνει είτε με απλές ραφές είτε με τη χρησιμοποίηση πλέγματος. Ο ασθενής εξέρχεται από την κλινική την επόμενη ημέρα.
Σε περίπτωση που ο ασθενής είναι επιβαρυμένος με διάφορα προβλήματα υγείας τότε εφαρμόζουμε τεχνικές λιγότερο επεμβατικές με διαπρωκτική προσπέλαση όπως η επέμβαση Altemeier και η επέμβαση Delorme. Οι τεχνικές αυτές βέβαια έχουν μεγαλύτερο ποσοστό υποτροπής της νόσου.