Σπίλους

Οι σπίλοι είτε για αισθητικούς λόγους είτε για λόγους που μπορούν να οδηγήσουν σε κακοήθεια συχνά πρέπει να αφαιρούνται.