Σπληνεκτομή

ΣΠΛΗΝΑΣ

Ο  σπλήνας είναι ένα όργανο που βρίσκεται στην αριστερή άνω κοιλία. Έχει ουσιαστικά διπλό ρόλο καθώς συμμετέχει τόσο στο αιμοποιητικό σύστημα του οργανισμού όσο και στο αμυντικό σύστημα του οργανισμού.
Υπάρχουν καταστάσεις καλοήθεις ( π.χ.  Ι.Θ.Π., Συγγενής αιμολυτική αναιμία, πρωτοπαθής υπερσπληνισμός ) όσο και κακοήθεις ( όγκοι σπληνός ) που έχουν ως ένδειξη την σπληνεκτομή.

Χειρουργική Θεραπεία

Στη σημερινή εποχή η επέμβαση εκλογής θεωρείται η Λαπαροσκοπική Σπληνεκτομή.
Πραγματοποιείται μέσω τεσσάρων μικρών οπών και ο ασθενής εξέρχεται από την κλινική την επόμενη μέρα από το χειρουργείο. Η απώλεια αίματος είναι ελάχιστη ενώ η όλη επέμβαση είναι σχετικά ανώδυνη.