Θηλώματα

Τα θηλώματα αφαιρούνται για αισθητικούς λόγους