Βασικοκυτταρικά καρκινώματα

Το καρκίνωμα αυτό είναι ιδιαίτερα συχνό και  πρέπει να αφαιρείται σε υγιή όρια από χειρουργό.