Χολοκυστεκτομή

ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ

Με τον όρο χολοκυστεκτομή εννοούμε την αφαίρεση της χοληδόχου κύστεως. Η χολή παράγεται από το ήπαρ και μέσω ενός μικρού σωλήνα πηγαίνει και αποθηκεύεται στη χοληδόχο κύστη. Η χοληδόχος κύστη λοιπόν λειτουργεί σας ένα    “ ρεζερβουάρ”  της χολής. Μετά από κάθε γεύμα η χοληδόχος κύστη συσπάται και στέλνει την χολή μέσω ενός μικρού σωλήνα στο λεπτό έντερο, όπου βοηθά στη διαδικασία της πέψης.

Πέτρες – Πολύποδες χοληδόχου κύστεως

Λόγω διαφόρων παραγόντων είναι δυνατόν να δημιουργηθούν πέτρες στη χοληδόχο κύστη. Η κατάσταση αυτή ονομάζεται χολολιθίαση, η οποία μπορεί να είναι ασυμτωματική ή να προκαλεί συμπτώματα πόνου. Ακόμη, μπορεί να προκληθεί φλεγμονή της χοληδόχου κύστεως ή ακόμη χειρότερα και απόστημα. Η εξέταση εκλογής για τις παραπάνω καταστάσεις είναι το υπερηχογράφημα άνω κοιλίας.
Σε περίπτωση που οι πέτρες μετακινηθούν από τη χοληδόχο κύστη προς το σωληνάκι που μετακινεί τη χολή από την χοληδόχο κύστη στο έντερο τότε μπορεί να προκληθεί ίκτερος, τοπική φλεγμονή ή ακόμη και παγκρεατίτιδα, καταστάσεις επικίνδυνες για την ανθρώπινη ζωή. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτούνται πιο εξειδικευμένες εξετάσεις όπως MRCP, ERCP.
Οι πολύποδες της χοληδόχου κύστεως είναι μια διαφορετική οντότητα. Είναι μικροί όγκοι της εσωτερικής επιφάνειας της χοληδόχου κύστεως. Γενικά δεν προκαλούν συμπτώματα. Αν όμως το μέγεθος του πολύποδα υπερβεί το 1cm τότε υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εξαλλαγής του σε κακόηθες νεοπλασία και επιβάλλεται η αφαίρεση της χοληδόχου κύστεως, Επίσης, ακόμη και ο πολύποδας  δεν υπερβαίνει το 1cm αλλά έχει ταχεία αύξηση σε μέγεθος τότε πάλι έχει ένδειξη η χολοκυστεκτομή.

Θεραπεία

Η θεραπεία για τις παραπάνω καταστάσεις είναι χειρουργική και η επέμβαση εκλογής είναι η Λαπαροσκοπκή Χολοκυστεκτομή, η οποία πραγματοποιείται μέσω τριών μικρών οπών  0,5-1cm . Η επέμβαση είναι σχετικά ανώδυνη και αναίμακτη.
Το εξιτήριο πραγματοποιείται την επόμενη μέρα του χειρουργείου.